Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"

  Отдел "Управление на собствеността"
  Отдел "Човешки ресурси"

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.