28.12.2016 14:00

58,7 милиона лева е проектният бюджет на Община Велико Търново за 2017 година

58,7 милиона лева е проектната макрорамка на бюджета на Община Велико Търново за 2017 година. Стойността бе обявена по време на обществено обсъждане, а заместник-кметът Снежана Данева-Иванова и директорът на дирекция „Финанси” Мариян Маринов представиха разчетите за отделните функции и пера.
„В новия бюджет има добри новини и за гражданите, и за бизнеса. Подобрената събираемост на местните данъци и такси позволяват да запазим нивата им. Уверени сме, че раздвижването на пазара и на инвестиционната активност ще продължат”, коментира Снежана Данева-Иванова.
Тя посочи, че за 2017 г. е заложено изпълнението на общо дванадесет проекта по новите европейски програми на обща стойност от около 28 милиона лева. Още през януари предстои подписването на четири договора с Управляващия орган по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.
Обезпечаването на дейностите по тези проекти налага поемането на краткосрочен дълг, в размер на не повече от 3 милиона лева, чието изплащане ще бъде с постъпленията от съответния управляващ орган.
31 милиона лева е общата субсидия за делегирани от държавата дейности, като ръстът е с 6,75% /1,9 милиона лева/. Увеличават се средствата за образование – 8,59%, култура – 8,33%, здравеопазване – 1,48%, социално осигуряване и подпомагане - 0,89%, отбрана и сигурност – 6,84%, общи държавни служби – 8,27%. От трансфери за местни дейности се очакват още над 2 милиона лева, а целевата финансова помощ за капиталови разходи е 1,5 милиона лева /ръст с 10,5%/.
Разчетите сочат, че местните и дофинансирани от държавата дейности са в размер на 27,2 милиона лева. Прогнозирано е увеличаване на събираемостта на имуществените данъци. Заложено е понижаване и на неразплатените разходи.
„Проектният бюджет за 2017 година е реален и дори консервативен по отношение на прогнозираните приходи. Налице са резерви по отделните пера, които се надяваме, да бъдат изпълнени. Осигурена е възможност за нормално функциониране на всички системи, в рамките на обичайното и възможното. Убедени сме, че новите проекти за стратегическата инфраструктура и градската среда ще продължат да носят позитиви както за гражданите и гостите, така и за развитието на бизнеса във Велико Търново и региона”, завърши Снежана Данева-Иванова.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.