08.10.2012 16:49

Започва изграждането на социални центрове за деца

Одобрените общини са Стражица, Елена и Павликени

Съгласно Националната стратегия за деинституционализация на децата  три общини от Велико Търново ще реализират проектите си със средства по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони. Общините Стражица, Елена и Павликени вече са подписали договори за изграждане на одобрените проекти за социални центрове. 

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.