12.11.2012 10:30

Община Велико Търново участва в Европейска седмица за намаляване на отпадъците

17 - 25 ноември 2012г.

Уважаеми съграждани,

Общинска администрация Велико Търново Ви уведомява, че в периода 17 - 25 ноември т.г. ще се проведе за четвърта поредна година Европейската седмица за намаляване на отпадъците /ЕСНО/. Инициативата, стартирала като проект, финансиран по програмата LIFE+ на Европейската комисия е под патронажа на комисаря за околна среда Янез Поточник, като Република България се включва за първи път в нея. Благодарение на успеха на предишните си издания, ЕСНО вече играе важна роля в повишаване на осведомеността по отношение на стратегиите и политиките за предотвратяване на отпадъците в държавите - членки на Европейския съюз.

Община Велико Търново, заедно с Министерството на околната среда и водите подкрепя изцяло инициативата и е партньор на Асоциацията на еколозите от общините в България – АСЕКОБ, която е организатор на националната кампания за България през тази година. Създадена е страница http://www.bamee.org/ewwr, (както и видео към събитието: https://vimeo.com/53325552 ) от която всеки може да получи пълна информация за възможностите за регистриране на  идеи за участие в Европейската седмица за намаляване на отпадъците.

Община Велико Търново се обръща към всички мрежи от организации, училища и учебни заведения, представители на бизнеса и жители на общината, да предложат своите идеи за предотвратяване образуването на отпадъци, на всички етапи на продуктовия цикъл, от производството до потреблението и повторната употреба, защото както казва Министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова – „Това е инвестиция за по-добро бъдеще!”.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.