19.11.2012 13:15

Декларация на общината, приятел на детето по повод 20 ноември - Международен ден на детето

На 20-ти ноември 2012г. отбелязваме 23-тата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Конвенцията съдейства за превръщането на човешките права в реалност за всяко дете и е инструмент, който подкрепя усилията на всички, които работят с деца и за деца.

В годишнината на 23-тата година от приемането на Конвенцията на правата на детето, Община Велико Търново като община, приятел на детето, се ангажира през следващата 2013 година да работи в следните приоритетни области :

1.Институционализиране на детското и младежко  участие при обсъждане и консултиране изработването на Общинските политики за деца и младежи.

2.Привличане на родителски организации при обсъждания, работни срещи и други събития, касаещи благосъстоянието на децата.

3.Предоставяне възможност на децата и младежите да участват в заседания на комисии на общински съвет при обсъждане на въпроси, касаещи тяхното благосъстояние. 

4.Повишаване компетентността на специалистите за работа с деца, младежи и родителски организации с цел привличането им при реализиране на инициативата ”Общината  - приятел на детето”.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.