19.11.2012 13:29

Временна организация и безопасност на движението

Във връзка с извършване на  строителство  и  ремонт  при реализацията на проект “Изграждане на водопровод и канализация на  централна градска част град Велико Търново”, по проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”, по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния  фонд на Европейската общност” е създадена временна  организация на движение, в рамките на която се затварят за движение на МПС:

  1.1.  Улица “Белчев” -  в участъка от улица “Зеленка“ до  улица ”Константин Кисимов”,  за времето  до  30 ноември    2012 г.

 Улица “Константин Кисимов“, при така въведената временна организация на движението, остава без изход в    кръстовището с улица “Белчев“;

  1.2.  Улица “Есперанто” -  в участъка от улица “Панайот Ангелов“ до  улица ”Константин Кисимов”,  за времето  до  30 ноември 2012 г.

  1.3.    Улица “Константин Кисимов” -  в участъка от кръстовището с улица “Есперанто“ до кръстовището с улица  ”Белчев”,  за времето от 20 ноември 2012г. до  01 февруари 2013 г.

   2.  Временна организация и безопасност на движението за горепосочения обект, както следва:

 Улица “Христо Ботев” -  в участъка от кръстовището с улица “Александър Стамболийски“ /до пицария „Ла скала“/ до  кръстовището с площад ”Майка България“,  за времето  до  14 декември 2012 г.

При изпълнение  на строителството движението на МПС ще се осъществява само по едната пътна лента. Регулирането на двупосочното движение на пътните превозни средства ще се извършва със светофарна уредба.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.