11.12.2012 17:00

Даниел Панов е първият управленец, който стъпи в село Буковец след повече от 10 години

 Кметът на Община Велико Търново г-н Даниел Панов е първият управленец, който стъпи в село Буковец след повече от 10 години. Заедно с директора на областна дирекция на МВР Комисар Живко Коцев и началникът на „Охранителна полиция”  Иван Каназирски се срещнаха с жителите на селото.

 Кметският наместник на Буковец Тодор Желязков направи кратък отчет за бюджета на селото.  22 000 лв. е бюджета на кметството. Приоритетно средствата от 5 500 лв. са вложени в ремонт на пътища и улици. Заради напредването на времето и зимния сезон, средствата са прехвърлени за следващата година. От 40 години в селото не е правена улица. Намерението е през следващата година да се направи поне една улица. Ремонт на сградата на кметството е предвиден, но не е извършен. Средствата ще бъдат прехвърлени и за тази дейност през следващата година.

 За 2013 г. г-н Желязков има намерение да се изкърпят улиците в селото. Част от тях имат необходимост от насипване и настилане с фрезован асфалт или с трошляк. Църквата се руши, не са правени ремонти отдавна. Направена е количествено - стойностна сметка и има готовност за кандидатстване пред дирекция по вероизповеданията за финансиране на ремонтни дейности по храма.

 На практика, до момента, няма отвеждане на повърхностните води. Необходимо е да се изградят канавки и да се направи водохващане, за да не се наводняват дворове и къщи при силни дъждове и обилно снеготопене. Има необходимост от видеонаблюдение в началото на селото, защото селото е крайно и пътя свършва там. Беше декларирано, че арендатора на земите в селото е поел зимното почистване на улиците, което за пръв път ще се извършва в рамките на селото.

 Жителите на селото зададоха множество въпроси, свързани с това, че автобусния транспорт от селото до града е недостатъчен. Ползва се преминаващ автобус от село Керека, почти няма обхват на мобилните оператори, няма пенсионерски клуб, читалището няма регистрирано настоятелство. Продоволственото снабдяване е редовно.

 Жителите на Буковец изказаха сърдечна благодарност от добрата съвместна работа с полицията и прекратяване на набезите над бившият цех на ножарската фабрика.

 Буковчани имат намерение да работят за превръщането на селото си в туристическа дестинация. Църквата е с дълга история, може да се направи етнографско проучване, да се направи етнографска сбирка, в района има и еко пътеки. Климата е много благоприятен. Има къщи, които се дават под наем за туристи, строят се нови къщи.

 Един от важните проблеми в селото е липса на сигнал на мобилните оператори, няма достъп и до интернет.

 Кмета на общината заяви, че очаква предложенията на жителите на Буковец и ще се радва на възможността да помогне според правомощията и възможностите си, за да се възроди тава прекрасно село. Той декларира готовността си според възможностите на бюджета и инвестиционната програма, да се подобри инфраструктурата и цялостното състояние на селото, за да има повече инвеститорски интерес в реновирането на къщи, в строителството на нови и в развиването на поминък в селото.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.