05.04.2019 14:00

Във Велико Търново започват консултации за изготвянето на Общинска стратегия за развитието на културата 2019-2029

Община Велико Търново стартира изготвянето на Стратегия за развитието на културата, изкуствата, културните и творческите индустрии и културния туризъм за периода 2019-2029 г. В тази връзка са насрочени и организирани консултации със заинтересованите страни. По време на поредицата от срещи ще бъдат представени основните параметри на проекта за стратегическия документ, като те ще бъдат и обект на дискусии.
Консултациите ще бъдат проведени в шест тематични фокус групи. Те ще се състоят в Конферентна зала на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ в периода 22-24 април. С цел предварително и максимално широко отразяване на обществените очаквания и нагласи в съответната област, са разработени са шест онлайн анкети, различни за всяка фокус група. Анкетите са достъпни на сайта на Община Велико Търново, раздел „Акценти“, и могат да бъдат попълнени от всички заинтересовани лица.
Графикът за консултации е следният:
22 април 2019 г. (понеделник)
10:00 ч.
ФОКУС ГРУПА - МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
АНКЕТА „МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“
https://docs.google.com/forms/d/1XLtLGI0d4NC160sPkv5SZ3BCQg3QAl1QlqQVuryjzow/edit
14:00 ч.
ФОКУС ГРУПА - ЧИТАЛИЩА И ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО
АНКЕТА „ЧИТАЛИЩА И ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО“
https://docs.google.com/forms/d/1yFclvOefW8ULo5gHjgSDe_mgH9hdUiS9OKAg4UXpm8Y/edit
23 април 2019 г. (вторник)
10:00 ч.
ФОКУС ГРУПА - СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА (МУЗИКА, ТЕАТЪР И ТАНЦ) -
АНКЕТА „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА (МУЗИКА, ТЕАТЪР И ТАНЦ“
https://docs.google.com/forms/d/18RwBdfqKoIXateD5S8oASqAdzGbJxCQk8JieuGFB5o4/edit
14:00 ч.
ФОКУС ГРУПА - АУДИОВИЗИЯ И МЕДИИ
АНКЕТА „АУДИОВИЗИЯ И МЕДИИ“
https://docs.google.com/forms/d/1kzpANvggit_NcCUi_9tCxJtceOScBPzSSJQGMfe9bvk/edit
16:00 ч.
ФОКУС ГРУПА - КНИГА, ЧЕТЕНЕ И БИБЛИОТЕКИ
АНКЕТА „КНИГА, ЧЕТЕНЕ И БИБЛИОТЕКИ“
https://docs.google.com/forms/d/1OA89SGtUG8V8P-SiTP6BPnd_HscAFVPNO6mhXPmsv4U/edit
24 април 2019 г. (сряда)
10:00 ч.
ФОКУС ГРУПА - ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН
АНКЕТА „ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН“
https://docs.google.com/forms/d/1P2k858wTOcY4d89z-4qj6CJFKu94u6hxFqgJupSS9x8/edit

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.