29.10.2021 14:00

Община Велико Търново приема предложения за Културен календар 2022

В изпълнение на Заповед № РД 22-1933/27.10.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново приема предложения за културни събития, които да бъдат включени в Календара на културните събития на Община Велико Търново за 2022 година.
Всички задължителни документи за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Велико Търново - раздел „Култура и туризъм“ - https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/kultura-i-turizm/kalendar-na-kulturnite-sabitia/dokumenti-za-kandidatstvane-za-kalendar-na-kulturnite-sbitiya-na-obshtina-veliko-tarnovo-2022/
Информация за допустими кандидати и допустими разходи се сдържа в публикуваната Заповед № РД 22-1933/27.10.2021  г. на Кмета на Община Велико Търново.
Предложения се приемат в pdf формат, на e-mail: kultura_vt@abv.bg от 01 ноември до 01 декември 2021 година.
За допълнителна информация: дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“, тел. 062/619 411 – Теодора Станчева – гл. експерт; 062/619 218 – Антония Папазова, гл. счетоводител.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.