18.06.2013 15:00

Даниел Панов предложи мерки за намаляване на младежката безработица

   Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов участва в среща на Управителния съвет на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), с министър-председателя Пламен Орешарски в София.
По време на срещата кметът на старата столица е предложил да се набележат съвместни мерки от експерти на НСОРБ и Министерски съвет, за да се постигне по- адекватно на реалният пазар на труда средно професионално и висше образование.
Според  Даниел Панов реформирането на учебните планове и програми в съответствие с реалното състояние на икономиката и пазара на труда ще доведе до осезаемо намаляване на младежката безработица в регионите и в страната. „В момента има очевидна диспропорция в специалностите на кадрите, които излизат от училищата и университетите и онова, което икономиката и бизнеса очакват и търсят на пазара”, заяви г-н Панов.
На срещата той е получил уверение, че този проблем е сред важните в областта на взаимодействието между сферите на образованието и връзката с икономиката на страната.
На форума са обсъждани редица въпроси, свързани с реални мерки за реализиране принципите на децентрализацията. От кметовете е бил поставен проблема, произтичащ от факта, че е практика централната власт да делегира на общините държавни дейности без да ги обезпечава финансово и със съответните експерти. Разисквани са проблеми свързани с конкурентноспособността и новият закон за водите, както и изравнителната субсидия за поддръжка на пътната мрежа. Министър-председателя е поел ангажимент пред кметовете сградите, държавна собственост, които не се ползват и не се поддържат да бъдат прехвърлени в общинска собственост.
С особена загриженост кметовете на общини са поставили въпроса с належащата необходимост да се направят промени в Закона за обществените поръчки, както и в правилниците и регламентите за прилагането му. Много често заради утежнение и усложнени изисквания на закона се бавят процедури, пропускат се срокове и са заплашени от компрометиране важни проекти.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.