Анкети

 
Уважаеми съграждани,
Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Велико Търново). Анкетата е насочена към всички заинтересовани страни на територията на общината, като целта на проучването е да оцени изготвените предложения за визия, цели и приоритети на ПИРО-Велико Търново.
Вашето участие в процеса по разработване на Плана е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки вашата позиция в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.
Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 5 мин. и е достъпна до 20 юни 2021 г. – тук.
 

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.