2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект


 • Характеристика на услугата
  • Срок до три месеца преди изтичането на 5 годишния срок, лицето следва да подаде Заявление-декларация.
  • За потвърждаване на категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект, съгласно тарифата по чл.69, ал.3.
 • Правно основание
  • Закон за туризма - чл. 133, ал. 3, във връзка с Преходни и заключителни разпоредби - §. 5.
 • Описание на резултат от услугата
  • Категорийна символика.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление-декларация за потвърждаване на/за категоризиране на място за настаняване и/или заведение за хранене и развлечения

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
90 дни
450,00 лв.

Клас А, до 30 стаи

Обикновенa
90 дни
1000,00 лв.

Клас А, от 31 до 150 стаи

Обикновенa
90 дни
1700,00 лв.

Клас А, от 151 до 300 стаи

Обикновенa
90 дни
2500,00 лв.

Клас А, от 301 до 500 стаи

Обикновенa
90 дни
4500,00 лв.

Клас А, над 500 стаи

Обикновенa
90 дни
180,00 лв.

Клас Б, до 20 стаи

Обикновенa
90 дни
360,00 лв.

Клас Б, от 21 до 40 стаи

Обикновенa
90 дни
850,00 лв.

Клас Б, от 41 до 60 стаи

Обикновенa
90 дни
1800,00 лв.

Клас Б, от 61 до 100 стаи

Обикновенa
90 дни
3600,00 лв.

Клас Б, над 100 стаи

Обикновенa
90 дни
9,00 лв.
За потвърждаване на категорията на места за настаняване - стаи за гости/апартаменти за гости/къщи за гости/бунгала и къмпинги
 • За едно легло - 9 лв. на легло.
 • За паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 9 лв. на брой.
 • За място на палатка в къмпинг - 9 лв. на брой.
За услугата се заплаща такса, съобразно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 355 / 15.12.2016 г.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634

Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.