2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)


 • Характеристика на услугата
  • Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата).
 • Правно основание
  • Закон за пчеларството - чл. 8.
 • Описание на резултат от услугата
  • Регистрация.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-409
  За останалите населени места:
  в кметствата по местонахождение на имотите

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-409
  За останалите населени места:
  в кметствата по местонахождение на имотите

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст
Копие от ветеринарномедицинския дневник на пчелина
Копие от документ, доказващ собствеността (правото на ползване) на имота, в който е разположен пчелина

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Безплатна
1 ден
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.