2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения


 • Характеристика на услугата
  • Издаване на позволително за ползване на лечебни растения.
 • Правно основание
  • Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 2.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-409
  За останалите населени места
  в кметствата по местонахождение на имотите

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-409
  За останалите населени места
  в кметствата по местонахождение на имотите

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст
Документ, удостоверяващ желано количество за събиране на билки или лечебни растения

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Безплатна
14 дни
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.