Изплащане на дължимо рентно плащане по чл.37в ал.7 от ЗСПЗЗ


 • Характеристика на услугата
 • Правно основание
  • чл.37в ал.7 от ЗСПЗЗ

Място на заявяване на услугата

 • За гр. Велико Търново
  Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-507

Място на предоставяне на услугата

 • За гр. Велико Търново
  Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-507

Изискуеми документи и образци

Заявление за изплащане на дължимо рентно плащане по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ
Заявление по образец
Актуален документ за собственост
Документ за номер на банковата сметка
Пълномощно
Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Безплатна
60 работни дни

Периода за получаване на дължимото рентно плащане варира до приключване на процедурата

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.