2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Заявител на електронната административна услуга


*
*
*
*
*
*
*

*
Адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления от доставчика
*

Данни за контакт със заявителя

Велико Търново
Велико Търново
*
*
*

Данни на представител/и

Заявлението се подава 
лично чрез представител

 

Моля попълнете данните коректно. Трите си имена и адреса попълнете на кирилица. Въведете валидно ЕГН, актуален телефон и електронна поща, на които можем да се свържем с Вас при необходимост.

Тази информация е конфиденциална и ще се използва само при процеса на обработване на заявлението за административната услуга.

Ако вече имате профил в портала, влезте в него и заявете желената от Вас услуга. По този начин данните за заявител ще се попълват по подразбиране от информацията от Вашия профил.

Ако заявявате услуга като представител, моля въведете Вашите данни в секцията за представител, а данните за лицето в секция заявител.

В случай, че сте представител по силата на пълномощно, е необходимо да прикачите и сканираното пълномощно.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.