European Academy Network

 

European academy network website


 

Icon European academy network encouraging democratic participation at EU level (177,3 KB) Icon Проект „Европейска академия“, финансиран от Европейския съюз по програма „Европа за гражданите“ (434,5 KB) Icon Финален доклад по проект „Европейска академия“, финансиран от Европейския съюз по програма „Европа за гражданите“ (1,2 MB) Icon The project "European Academy Network. Encouraging democratic participation at EU level" was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens" (1,3 MB)
 

 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.