Община Карак, Хешемитско кралство Йордания

Документ за побратимяване

Споразумение за приятелски връзки и сътрудничество между община Велико Търново, Република България и община Карак, Хашмитско кралство Йордания, подписано на 09 април 2009 г. в град Велико Търново от д-р Румен Рашев- Кмет на община Велико Търново и инж. Ахмед Думур – Кмет на община Карак.

Сфери на сътрудничество

  • местни власти
  • промишленост и търговия
  • туризъм
  • култура

Визити

Изявено желание от страна на Председателя на Българо-Йорданската Камара за Икономическо сътрудничество за реализиране на тясно сътрудничество и установяване на по-тесни контакти, както и обмен в областта на културата между гр. Ал-Керак, Хашмитско Кралство Йордания и Община Велико Търново. Предложението е възникнало по време на 5-ия Международен фолклорен фестивал, който ежегодно се провежда във Велико Търново.

Покана за посещение на делегация от Хашмидското Кралство Йордания в Община Велико Търново в началото на 2003г. за установяване на по-тесни контакти и обмен.

11.11.2008 Посещение на Почетния консул на Хашмидско кралство Йордания. Предложено е побратимяване с гр. Карак, за което има решение на Йорданската страна. Подписването да стане във Велико Търново през м. април 2009 г., след което предстои посещение на делегация от Велико Търново в Карак във връзка с откриването празниците като град на културата на Йордания за 2009 г. Договорена е размяна на фолклорни състави .

09 април 2009г. Посещение на делегация, ръководена от инж. Ахмед Саид Думур - Кмет на Карак, г-н Йахия Азис, г-н Акрам Майали и д-р Хасан Бармауи по повод Четвъртото международно туристическо изложение "Културен туризам и подписване на Споразумение за приятелски връзки и сътрудничество.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.