Охрид, Македония

През 1998г. при посещение в гр.Велико Търново, с домакинството на Областния управител и на Кмета на гр.Велико Търново на делегацията от гр.Охрид - Република Македония, начело с г-н Никола Митлиевски-Паша е предложено побратимяване между гр. Охрид и гр. В. Търново. Отговорът от Кмета на Охрид е, че връзките между двата града трябва да се развиват постепенно, с цел подписване на окончателен документ. Взето е решение от Общинския съвет за установяване на близки контакти с гр.Охрид.

Последното предложение за побратимяване е отправено до Посланика на Македония - Н. Пр. г-н Любиша Георгиевски от Кмета на Община Велико Търново и Председателя на Общински Съвет Велико Търново през ноември 2002 г.

Активността от страна на Велико Търново продължава въпреки усложнената обстановка в РМакедония и избирането на нов кмет на гр. Охрид.

Подписан документ

Протокол за сътрудничество, подписан на 29.07.2006 г. в Охрид.

Сфери на сътрудничество

  • туризъм
  • икономика
  • търговия
  • наука
  • технологии
  • култура
  • образование

Визити

Посещение на гр. Охрид, Р Македония от Милен Михов - общински съветник и Йордан Грозданов - Зам.-кмет по случай празника на града. Обсъждане на подписване на Протокол за партньорство между град Охрид и град Велико Търново, който да насърчи едно активно бъдещо сътрудничество между двата града /06-12.12.2004г./

Работeн семинар, финансиран от Комисията по образование и култура на ЕС, "Заздравяване на европейската идентичност чрез културното разнообразие на народите" за участие на побратимените на Велико Търново градове в Европа в предстоящата Борса за културен туризъм 2007. /23-24.11.06г./

Договорено е официално подписване на протокол за сътрудничетво през м. декември. Връчена е дървопластика на Св. Климент Охридски, която е дарена в църквата Св. Четиридесет мъченици по повод 800 г. от гибелта на цар Калоян на 8 октомври 2007 г. / 29 септември 2007 г./

Посещение на делегация в състав - Николай Томов - гл.редактор на в-к "Борба", Виолета Чамуркова – председател на Занаятчийската камара и Даниел Панов- управител на "Царевград Търнов" по повод 8 декември- Ден на Св. Климент и празник на гр. Охрид /07-09.12.2007 г.-/

Посещение на делегация от град Охрид за участие в Международно туристическо изложение "Културен туризъм – 2008" Велико Търново в състав: г-н Владо Цингорски – Председател на Общински съвет, г-н Гоце Симоновски – директор отдел "Туризъм", г-н Йоне Станкоски – общински съветник и г-н Васил Ложанкоски – връзки с обществеността /15-19.04.2008 г./.

Участие на председателя на Общинския съвет на Охрид в Международното туристическо изложение /08.-11.04.2009 г./ Среща с председателя на великотърновския общински съвет.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.