Серес, Гърция

Документ за побратимяване

Протокол за приятелски връзки и сътрудничество, подписан на 03 май 1988г.

Сфери на сътрудничество

  • туризъм
  • спорт
  • бизнес
  • наука
  • култура

Визити

Посещение на Н. Пр. Михаил Христидис - посланик на Р. Гърция /12.12.2000 г./

Гостуване на делегация от гр. Серес, Република Гърция, начело със заместник-кмета г-н Стилианус Стратудакис в гр. Велико Търново по случай Празника на Велико Търново /21-24.03.2000г./.

Гостуване на делегация, начело с г-н Зисис Митлянгас - Кмет на община Серес по повод празника на Велико Търново в състав: Евтимис Тзиони с- Заместник-кмет по културата и спорта на град Серес, г-жа Елени Фаноураки, г-н Балтас Ставрос, шофьор /22.03.2001г./

Посещение на делегация от В.Търново в състав г-н Атанас Атанасов, г-н Георги Георгиев, Йонка Генчева - старши треньор на Женския клуб по хандбал "Етър" /09-10.11.2001г./

Посещение на Делегация от гр. Серес, Република Гърция в гр. Велико Търново в състав: г-н Спирос Мисирлис, съветник в Община Серес, ръководител на делегацията; г-н Янис Пулиас, управител на D.E.P.K.A. /Общинско предприятие за културно и социално развитие/; г-н Янис Папулиас, Общинска полиция и г-н Ставрос Балтас, шофьор на Кмета. /21-23.03.2002 г./

Гостуване на делегация от Серес, начело с г-н Спирос Мисирлис, Съветник в Община Серес /22.03.2002 г./

Посещение на делегация от гр. Серес в състав: г-н Евтимис Тзионис, Заместник-кмет по културата и спорта на град Серес; г-н Ефтимиос Тционис, началник култура; г-жа Елени Фаноураки и г-н Балтас Ставрос, шофьор. /21.03.2003 г./

Посещение по повод празника на град Велико Търново /22.03.2003 г./

Посещение на делегация от В.Търново в състав: г-жа Мина Илиева Илиева- Главен секретар на Община Велико Търново, г-жа Пенка Томова-Русева- зам.-областен управител на Област Велико Търново /28.05 - 1.06.2003 г./

Посещение на делегация от град Серес по повод Международния фолклорен фестивал: г-н Моисиадис Йоанис, Кмет на Серес и ръководител на Делегацията, г-жа Иланидоу - Вилиоу Деспина, директор на социални грижи; г-н Вилио Николао Ставрос; г-н Балтас, шофьор /за периода 18-20.07.03 г./

Посещение на делегация от В.Търново в състав: г-н Иван Панайотов- Зам.-кмет на Община В. Търново, г-жа Велика Иванова - Началник сектор "Култура и КИН" и Фолклорен танцов ансамбъл "Искра" във връзка с участие в Общогръцка танцова среща в гр. Серес /5-8.09.2003 г./

Посещение във връзка с покана, отправена от Кмета на гр.Серес - г-н Йоанис Моисиадис на делегация в 37 –членен състав от Община Велико Търново , ръководена от д-р Румен Рашев и г-жа Мина Илиева за периода /16.12.2004г. - 18. 12. 2004г./. Постигната е договореност за посещение на Кмета и Заместник-Префекта на Серес по време на Първата международна туристическата борса за културен туризъм през април 2005г. в гр.Велико Търново. Също така е дискутирана възможността за осъществяване на партньорство между браншовите организации на хлебопроизводителите от Велико Търново и град Серес, както и обмен на сладкарите и хлебопроизводителите на двата града.
Осъществени са срещи с Префекта, Заместник Префекта на Серес и Председателя на Стопанската Камара на гр. Серес, създадаващи възможности за осъществяване на контакти и приятелство между гр.Велико Търново и гр.Серес в сферата на икономиката и бизнеса.
Проведени са разговори в областта на спорта и културата, предложена е и обсъдена идеята за съвместно участие в Международен футболен полицейски турнир, както и е изявено желание за реализиране на обмен на юношески женски отбори по футбол и бадминтон от двата града. В сферата на културата е потвърдено желанието гръцка фолклорна група да вземе участие в Международния фолклорен фестивал през 2005г. в гр.Велико Търново. Постигнато е съгласие за партньорство при разработването на съвместни проекти в социалната сфера и джендър проекти за “Жени в риск”.

Посещение на гръцка делегация, начело с Кмета на гр.Серес - г-н Моисиадис по време на турстическата борса.Членове на делегацията:Главния секретар на Общината - г-н Ипсилантис Трянтафулос, Директор на дирекция Култура, социално развитие и туризъм - г-н Йоанис Пулиос и Административният директор към Общината - г-н Василиос Маламатакис. Постигнати са договорености - до края на май делегация на Серес с представители на общинската администрация да посети Велико Търново. Постигнато споразумение за провеждане на футболна среща между полицейските отбори на двата града, което ще се осъществи при разменно гостуване. На Великден за Гърция ще замине българският национален отбор по карате с каратеки от Велико Търново /22.04.2005 г./

Посещение на делегация от гр. Серес послучай празника на ВеликоТърново в състав: г-жа Марела Папаазу – отдел Европейска интеграция- програми, г-н Евтимос Дзионес- Председател на общинско дружество за културно и социално развитие на Серес, Ипсилантис Тряндафилос- Главен секретар на Общината, Йоанис Пулиос- Директор на дирекция "Култура, социално развитие и туризъм", Василиос Маламатакис- Директор на дирекция "Финанси". Подаръци- вино, рекламни материали. Постигнати договорености-покана оркестърът на Великотърновския театър да участвува в откриването на новата сграда на театъра в гр. Серес. /22.03.06 г/

Посещение на Александър Хаджилиас- Общински съветник по повод предложение за участие в проект за превенция на наркоманията /29.05.06 г./

Посещение на участниците в автопоход "Пощата- посланик на единна Европа" - участници от пощата на Гърция. В програмата - спектакъл "Звук и светлина", музей "Възраждане и учредително събрание", крепостта "Царевец",църква "Св.40 мъченици" /17-18.09.2006 г./

Работен семинар, финансиран от Комисията по образование и културното разнообразие на народите на ЕС "Заздравяване на европейската идентичност"- с участието на Зам кмета на Серес /23-24.11.06 г./

Гостуване на делегация от с.Хионохори в с. Арбанаси.. Подписване на предложеиние за споразумителен протокол между с. Арбанаси и с. Хионохори, окръг Серес . Делегацията е ръководена от Гунас Георгиос- Общински съветник /10.02.07 г./

Гостуване на делегация в състав: Калюс Констандинос - Председател на Общинския съвет, г-н Трендафилос Ипсиландис- Главен секретар на община Серес, г-н Пулюс Йоанис- Директор на отдел "Културно и социолно развитие", г-н Маламатакис Василиос – Началник отдел "Финанси"по повод Празника на града.Подарено вино. /21-23.03.2007/

Посещение на делегация от град Серес Гърция начело с Калюс Констандинос- Председател на Общинския съвет./22.03.2008 г./

Посещение на предствители на туризма от град Серес за участие в Межденародно туристическо изложение "Културен туризъм – 2008" Велико Търново в състав: Г-н Похливанидис, г-н Йоанидис, г-н Икиузис, г-н Гунас, и г-н Далилс. /16-19.04.2008 г./

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.