Шопрон, Унгария

Документ за побратимяване

На 23 март 2002 е подписана Грамота за Партньорство между Община Велико Търново и град Шопрон

Сфери на сътрудничество

  • култура
  • спорт
  • икономика

Последен подписан документ

Споразумение за сътрудничество на двата града в борбата с наркотиците, подписано на 22.08.02 г., подписано от д-р Румен Рашев, Кмет на Община Велико Търново, България и д-р Саболч Гимеши, Кмет на Шопрон, Унгария в гр. Шопрон по време на посещението на делегация от Община Велико Търново

Визити

Гостуванена делегация от гр. Шопрон начело с г-н Антал Тенгерди - зам.-кмет на гр. Шопрон - 21-24.03.2002г.

Посещение на делегация от В.Търново, начело с Кмета на Общината - д-р Румен Рашев и Председателят на ОбС - г-н Тодор Тодоров в състав: г-жа Мина Илиева - главен секретар на общината, г-жа Мария Герасимова - главен юрист, г-жа Десислава Заевска - началник отдел " Общинска икономика", г-жа Велика Иванова - началник сектор "Култура", г-н Иван Кръстев - специалист " Връзки с обществеността", 18-23.08.2002г.

Посещение на делегация от гр. Велико Търновов съста: г-жа Мина Илиева - главен Секретар на Община В.Търново, г-жа Пенка Русева - Зам.-областен управител и служители на РДВР - град Велико Търново във връзка с Първия Международен турнир по футбол на малки врати за мъже за купата на полицията в град Шопрон / 14-15 юни 2003 г./

Посещение на г-н Иван Панайотов във връзка с откриването на Фестивалната седмица в град Шопрон, Унгария /18- 24 юни 2003г./

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.