Таршин, Малта

Документ за побратимяване

Меморандум за партньорство между Велико Търново и Тарксиен – 01.06.2007, гр. Тарксиен

Сфери на сътрудничество

  • икономика
  • социална сфера
  • култура
  • туризъм

Предварително подписан документ

Споразумение за сътрудничество – 31.03.2005 г., Велико Търново

Визити

Посещение на Кмета на град Таршин, Малта - г-н Пол Фаруджа, 31 март 2005г

  • Цел на посещението - контакт в сферата на спорта, културата, и младежките инициативи. Интерес към спортните обекти във Велико Търново, посещение на ДКС "Васил Левски"
  • Постигнати договорености: покана за участие в Туристическата борса, обмен на ученици от Американския колеж, обмен на фолклорни групи за МФФ във Велико Търново и подобен такъв във Малта, обмен на младежки отбори по футбол, реалазиране на съвместни проекти по Еврофондове в областа на културата и спорта, обмен на "Биг бенд', обмен на произведения на художествените занаяти
  • Подаръци: CD "В. Търново и Звук и Светлина",албум "В. Търново" - сграфитокерамика.

Участие на представители на град Таршин в Международната туристическа борса. м. април 2005 г.

Гостуване на Пол Фаруджа, кмет на гр. Таршин във връзка с проект за младежки обмен. Среща с Кмета на Община Велико Търново. Договореност за подписване на официален документ за сътрудничество-м. септември 2006 г.

Посещение на делегация от Община Велико Търново в състав: Иван Панайотов – зам.-кмет на Община Велико Търново, Веселин Нинчев – началник отдел "Организационен, връзки с обществеността и протокол", Гергана Евтимова – старши експерт, отдел "Здравеопазване, младежки и спортни дейности", Йорданка Антонова – младши експерт, отдел "Европейска интеграция и проекти". Подписан Меморандум за партньорство. Обсъдени възможности за осъществяване на съвместни прокти, защитени пред донорски програми, както и обмен на ученически групи, представители на бизнеса и на културнити институции от двата града./31.05. – 04.06.2007 г/. Разменени подаръци: рекламни материали за Община Велико Търново.

Посещение на г-н Пол Фаруджа , придружен от Дорис Вела - Зам.-кмет, Франсис Агис – Общински съветник по въпросите на културата, образованието и туризма, Рудолф Агис - Общински съветник по въпросите, свързани с публичните услуги и управление движението по пътищата, г-н Морис Малиа - Изпълнителен секретар по повод Х МФФ / 21-24.06 г/

16 октомври 2008 г. Посещение на Пол Фаруджа по повод среща на побратимените градове, организирана от ТИЦ. Участие на делегация, водена от Пол Фаруджа – кмет на гр. Таршин в Четвъртото международно туристическо изложение “Културен туризъм” /08.11.2009 г./

Участие на Пол Фаруджа, придружен от 5-членна делегация в Международното туристическо изложение /12-19.04.2010./

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.