Община Велико Търново се намира в Централна Северна България и е включена в административно-териториалните граници на област Велико Търново. Той отстои на равни разстояния от най-големите градове в страната – София, Варна, Пловдив, Бургас. Община Велико Търново е най-голямата община в областта и е разположена на 885 кв. км. Общината заема южната част на Област Велико Търново като в административно отношение.

Населението на община Велико Търново към 01.01.2004 г. наброява 89 320 души с настояща адресна регистрация,  разпределени в 37 населени места - три града и тридесет и четири села и махали.

Велико Търново е административен, културен, образователен и икономически център. Общината е с една от най-благоприятните възрастови структури за страната /38 % коефициент на възрастова зависимост/. Общината е с много голям дял на градското население – 81,9 %. Гъстотата е 102,1 души /км2.

Икономическият профил на Община Велико Търново се характеризира с развитие на модерна туристическа индустрия, която предлага познавателен, културен, конгресен, селски и екологичен туризъм. Други отрасли в местната икономика са и дървообработващата и преработваща промишленост, електрониката, строителството, хранително-вкусовата промишленост, търговията и услугите.

В социален аспект общината има много добре развити мрежи от образователни, здравни и спортни заведения.

Наличие на два големи университета на територията ни – ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и НВУ "Васил Левски".

 Историческите предпоставки и толерантността на местното население са обособили многообразен състав на населението на Община Велико Търново.

 Анализът на безработицата показва тенденция към намаляване на безработните-към 31.12.2004г.- 7,49%, която е по-ниска от средната за страната.

 Техническата инфраструктура е добре развита по отношение на електроснабдяването, водоснабдяването и съобщенията. Съществува добре изградена междуселищна пътна инфраструктура.

Община Велико Търново е със сравнително добри параметри на околна среда. Тя разполага с екологично чисти територии, които предлагат отлични възможности за екологично земеделие и производства. На територията на общината се развива богата флора и фауна; наличие на интересни природни забележителности, сред които минерални извори и защитени местности.

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.