Решение № 2156 - НС

РЕШЕНИЕ
№ 2156-НС
София, 14.03.2013

 

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и § 6 от Допълнитгелните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Icon Хронограма за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (594,3 KB)

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.