Приложение № 10 - Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.