Приложение № 9 - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.