Електронно заявяване на заявления за гласуване по настоящ адрес; с подвижна избирателна кутия; вписване в избирателния списък и др.


При липса на квалифициран електронен подпис (КЕП), заявленията могат да бъдат изпращани посредством подписан и сканиран електронен носител на имейл адрес: mayorvt@vt.bia-bg.com

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.