Приложение № 7 МИ - Заявление за отстраняване на грешки и непълноти в избирателния списък

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.