04.03.2014 14:30

Даниел Панов проведе среща със собствениците на сгради по улица „Велчо Джамджията“

Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов организира работна среща със собствениците на сгради на улица „Велчо Джамджията“. Срещата е във връзка с изготвеният работен проект за ремонт и естетизация на фасади в старата градска част. Кмета потърси съдействие от собствениците за реализиране на изработеният и одобрен проект за фасаден ремонт на ансамбъла от сгради. Боядисване, съхранение на архитектурни елементи и декорация на сградите, които са ансамблов паметник на културата.
„Особено важно е да положим усилия заедно и да се погрижим за добрият естетически вид на сградите в старата градска част. Освен естетически е важно да успеем и с оглед на кандидатурата ни за Европейска столица на културата и развитието на туристическата индустрия".
Даниел Панов заяви пред собствениците, че е осигурил фирма, която безвъзмездно ще предостави необходимите материали. Собствениците ще трябва да планират средства за извършване на самите ремонти и наемане на фирмите.
Кмета очаква до два месеца собствениците да подадат документи, за да може да се придвижат процедурите и да започне работа по реставрация на фасадите.
След завършване на фасадните ремонти ще бъдат поставени адекватни на средата на старият град табели, които ще бъдат стандартни. Ще бъде изготвена и обща визия и правила за поставяне на рекламни пана и съоръжения. Табелите и рекламите ще бъдат стандартизирани и разположени само на подходящи места. През следващите месеци се планира започването на ремонти на тротоарите в старата градска част.
Собствениците ще положат усилия да съгласуват извършваните от тях ремонти, за да не страда търговската дейност и комуникациите в старата градска част. В началото на ремонтните дейности ще бъде създадена временна организация на движението на МПС в района.
На собствениците категорично беше обърнато внимание на необходимостта избраните изпълнители за ремонтите да притежават сертификати за работа със сгради - паметници на културата.
Кмета продължава усилията да бъдат възстановени двамата експерти, които придвижваха по максимално бърз начин документите и проектите за ремонт на сгради - паметници на културата. Тяхната работа ще улесни и ускори съгласуването и издаването на необходимите документи за извършване ремонти на тези сгради.
"До момента сме изготвили проект, съгласували сме го и сме намерили спомоществувател за необходимите материали за фасадни ремонти", коментира кмета. Очаква от собствениците да работят координирано, да намерят и да наемат фирми – изпълнители и да съгласуват времето на извършваните ремонти, за да не се затруднява уличния трафик и комуникациите в района.
Една по една бяха разгледани фасадите на всички сгради в рамките на проекта, за да се уточнят всички детайли. Беше уточнено кои дейности са поети по проекта и кои дейности собствениците трябва да извършат, за да започне оперативно работа по реставриране на фасадите на къщите – паметници на културата.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.