30.04.2014 17:00

Министерството на отбраната върна собствеността върху пристроената част от сградата на ЦДГ „Здравец”

С успех се увенчаха тригодишните усилия на кмета на Община Велико Търново г-н Даниел Панов и Великотърновски общински съвет за връщане изградената в груб строеж пристройка на ЦДГ „Здравец”. Днес, 30 април, на заседание министерски съвет на Република България със свое решение възстанови собствеността на Община велико Търново върху незавършената сграда на ЦДГ „Здравец”.
През 2011 година със свое решение Великотърновски общински съвет предостави на Министерство на отбраната част от двора на ЦДГ „Здравец” за извършване на строителни работи по разширяване на сградата и увеличаване на нейната площ и капацитет.
След извършените строително – ремонтни дейности собствеността на новото крило на детската градина е предадено в груб строеж на Община Велико Търново. Довършителните строителни дейности по тази част от сградата ще бъдат финансирани от общинския бюджет.
След срещи и разговори с двама министри на отбраната кметът на Община Велико Търново г-н Даниел Панов успя да доведе до позитивен край развитието на едно сложно и продължило във времето междуинституционално отношение в полза на децата на града и техните родители.
След окончателно завършване на строителните дейности в сградата на детската градина ще могат да се отглеждат, и възпитават още 60 деца в две групи на възраст от 3 години до постъпване в първи клас.
След приключване на всички ремонтни дейности детската градина ще разполага и с басейн.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.