25.07.2014 17:00

Заключителна пресконференция по проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“

Община Велико Търново има удоволствието да Ви покани във вторник, 29 юли, от 11:00 ч., в зала 302 в сградата на Община Велико Търново, на заключителна пресконференция по проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 година, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.
Участие ще вземат Снежана Данева-Иванова  – заместник-кмет на Община Велико Търново, Йорданка Кушева – заместник-кмет на Община Горна Оряховица, Иван Николов – кмет на Община Дряново, арх. Донка Колева-Радева - ръководител проект. На пресконференцията ще присъстват представителите на фирмите, избрани за изпълнители на дейностите по проекта.
Допълнителна информация:
Проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“ е финансиран, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2 – 02/2011/007, по ОПРР. Основната цел на проекта е да подкрепи, популяризира и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Велико Търново, Дряново и Горна Оряховица, които ще допринесат ефективно за диверсификация на интегриран регионален туристически продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.