16.10.2014 11:10

Продължава политиката по отстраняване на изоставени моторни превозни средства във Велико Търново

С 5 принудително репатрирани моторни превозни средства вчера, Община Велико Търново продължава политиката си  по прочистване на общинските площи от изоставени моторни превозни средства, които задръстват улиците, междублоковите пространства, заемат паркоместа и влошават екологичния и естетичен вид на град Велико Търново. Превозните средства биват преместени на общинската площадка за временно съхранение и разкомплектоване, където се съхраняват 14 дни. Собствениците, желаещи да си приберат обратно ИУМПС (излезли от употреба превозни средства), следва да заплатят таксата за репатриране и престой на общинската площадка.
Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов, установява наличието на ИУМПС, на територията на Община Велико Търново, издирва собствениците, издава предписания за доброволно освобождаване на общинската и държавна площ.
До момента комисията е установила наличието на 250 броя ИУМПС, изоставени върху общинска площ. От тях са издирени собствениците на 95. На собствениците са изпратени и предписания, като 40 от тях са изпълнени. Издадени са 37 заповеди на кмета на Община Велико Търново, за принудително преместване на ИУМПС, чиито собственици не са изпълнили дадените им предписания, принудително преместени са 10 броя.
Общинска администрация за пореден път уведомява собствениците на ИУМПС, да освободят общинските площи, за да не създават предпоставки за задръствания и нарушения.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.