17.10.2014 10:00

Кампания „Да запазим костите си здрави!“

В рамките на националната инициатива „Да запазим костите си здрави!“, организирана от асоциация „Жени без остеопороза“, в град Велико Търново на 15 октомври 2014 година, с любезното съдействие на Община Велико Търново, се проведе кампания за определяне на личния риск от остеопороза и скринингово изследване на костната плътност.
По време на кампанията бяха установени общо 17 случая с риск от остеопороза и 14 случая с риск от остеопения. По възрастово разпределение при жените във възрастовата група от 41 до 50 години, има 2 случая на остеопения и 2 случая на остеопороза; във възрастовата група от 51 до 60 години има 3 случая на остеопения и 3 случая на остеопороза; във възрастовата група над 61 години има 6 случая на остеопения и 10 случая на остеопороза. При мъжете във възрастовата група от 51 до 60 години има 1 случай на остеопения, а в групата над 61 години – 2 случая на остеопороза и 2 случая на остеопения.
Световната статистика сочи, че една от всеки две жени и един от всеки пет мъже над 50 годишна възраст ще получи остеопорозна фрактура до края на своя живот в случай, че не се вземат навременни мерки, които освен лечение включват и промени в начина на живот като прием на витамин Д и диета, богата на калциеви храни, както и подходяща физическа активност. За запознаване с тези промени ще продължи работата с хората  в риск от заболяването, които могат да се включат в информационните събития, организирани от асоциация „Жени без остеопороза“, а на методическо ниво перспективите са да се разработят програми за навременна профилактика и лечение съгласно препоръките на експерти от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, които включват:
                                                                                                                                                                                               
- Провеждане на информационни кампании, насочени към рисковите групи;
- Осигуряване на възможност за скринингови изследвания за рисковите контингенти ежегодно;
- Включване на лицата с установен риск от остеопороза в профилактични програми, включващи редовна физическа активност (по възможност на открито);
- Разработване на програми за обучение на хората в риск и техни близки с цел адаптиране на битовата среда за намаляване на риска от падания;
- Проследяване на установените лица с риск от остеопороза и остеопения с цел ранно започване на лечение  и проследяване на ефекта от лечението.
Информация: Асоциация „Жени без остеопороза“

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.