04.11.2014 08:55

Годишна среща на мрежата на общините - приятели на детето

5 - 6 ноември 2014 година град Велико Търново

Годишната среща на общините – приятели на детето е традиционна среща на общините със статут община - приятел на детето, както и на общини, които имат желание да се присъединят към инициативата, представители на държавни институции, неправителствени организации и други партньори. Тя има за цел да създаде среда за споделяне на опит и добри практики в областта на прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето, насърчаване на детското участие, осъществяване на ефективни политики и програми, които осигуряват по-добри условия за живот и развитие и гарантират най-добрия интерес на децата в съответните местни общности.
Годишната среща на общините – приятели на детето се провежда в рамките на поредицата от събития в България и по света, посветени на 25-ата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.
Цели на срещата:
Осъществяване на диалог за непосредствените ползи и дългосрочни ефекти от членство в мрежата на общините – приятели на детето и постигане на съгласие по ключови приоритети и области за интервенция, които да са в основата на Годишния план за развитие на мрежата от общини - приятели на детето през 2015 година;
Улесняване на обмена на информация, идеи и добри практики в сферата на закрила на детето, и споделяне на предизвикателства на местно и национално ниво, които общините искат да адресират заедно като мрежа.
 
Сряда
Община Велико Търново, Ритуална зала
 
12:00ч. - 12:50ч.
 
Регистрация на участниците и лек обяд 
 
пред Ритуалната зала
 
13:00ч. - 13:30ч.
 
 
 
13:40ч. - 14:10ч.
 
Откриване на фотографска изложба
„Детските права имат лице и история“
 
пред сградата на Община Велико Търново
 
Откриване на срещата и приветствия
г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България
г-н Даниел Панов, кмет на община Велико Търново
г-жа Ева Жечева, председател на ДАЗД
г-жа Спаска Петрова, заместник-министър МТСП
 
 14:10ч. - 14:30ч.
 
 
 
14:30ч. - 15:15ч.             
 
Град - приятел на детето – какво ново от инициативата по света
Елена Атанасова, УНИЦЕФ
Ева Борисова, Асоциация „Родители“
 
Конвенцията на ООН за правата на детето на 25 години
Представяне на материали за Конвенцията и популяризирането на правата на децата
 
15:15ч. - 15:40ч.
 
Детско участие 
Филм за опита на децата от няколко български общини
Представяне на добри практики от общини Гоце Делчев и Сливен и от други членове на мрежата
 
15:40ч. - 16:00ч.
Кафе пауза
 
 
 
16:00ч. - 17:00ч.
 
 
 
 
Сътрудничество между общини и НПО
 
 
Анжела Орлова, Община Козлодуй, Ралица Василева, Асоциация „Родители“
Росица Димитрова, община Велико Търново, Георги Богданов, Национална мрежа за децата (НМД)
18:30ч.
 
 
Приемане на новите членове на мрежата и официален прием
Хотел “Янтра“
 
 
Четвъртък Община Велико Търново, Ритуална зала
09:00ч. - 10:30ч.
 
 
10:30ч. - 11:10ч. 
 

Инициативата Община – приятел на детето - основни приоритети и дейностите до момента
 
 
 
Обсъждане на план за действие на Мрежата на общините, приятели на детето през 2015 година
 
11:10ч. - 11:30ч.
Кафе пауза
 
11:30ч. - 12:15ч.
 

Функциониране на Мрежата на общините, приятели на детето
  
12:15ч. - 12:30ч.
 
 
Обобщение и закриване на срещата
 
Повече за инициативата 
Община – приятел на детето
можете да прочете на тази страница
 
 
 
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.