12.11.2014 13:30

Обществено обсъждане на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново

Община Велико Търново, на основание чл. 127 ал. 1 от ЗУТ организира Обществено обсъждане на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Велико Търново за ПИ № 000148 по КВС, землището на с. Малки чифлик, Община Велико Търново и ПИ № 000338 по КВС, землището на с. Шереметя Община Велико Търново, с цел обособяване на територия за изграждането на обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци” с предназначение „За производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура”.
Общественото обсъждане ще се проведе в Община Велико Търново, ритуална зала, на 19.11.2014 година от 10:30 часа.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.