26.11.2014 11:10

Гражданите на Велико Търново ще имат възможност да се освободят от излезли от употреба електрически и електронни устройства

На 29 ноември, събота, за пореден път гражданите на Велико Търново ще имат възможност да се освободят от излезли от употреба електрически и електронни устройства.
В два импоривизани пункта: в квартал "Бузлуджа" на паркинга до кооперативния пазар и в квартал "Картала" на паркинга срещу СВА безвъзмездно ще бъдат събирани излезли от употреба устройства и консумативи.
Компанията, с която Община Велико Търново има сключен договор за събиране и преработка на излезли от употреба електрически и електронни устройства ще ги събере, за да предпази околната среда и за да потвърди високия екологичен стандарт, Система за упрпавление на околната среда, съгласно стандарт  ISO 14001, който общината защитава вече в продължение на няколко години. Стандартът има за цел да потвърди загрижеността на общината за ограничаване на въздействието върху околната среда от нейната дейност.
Лицензираната компания вече е събрала излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване и консумативи, използвани от служителите в общинска администрация.
Администрацията на Община Велико Търново в продължение на няколко години се придържа и към разделно събиране на отпадъците.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.