24.11.2014 14:00

Програма “Фурна на Мира”: Правете хляб, а не война!

Kултурен център „Хлебна къща“ - Велико Търново и Национален Военен Университет

Образователната програма за социално включване „Фурна на мира“: „Правете хляб, а не война!“ стартира на 26 ноември, в навечерието на празника на Св. Теодосий Търновски и в духа на Рождество Христово се организира от мрежа Хлебни къщи и в частност културен център “Хлебна Къща” - Търново, с подкрепата на Фондация за Помощ на Благотворителността в България, в партнъорство с Националния Военен Универстет „Васил Левски” гр. Велико Търново.
Участие в първото събитие на програмата ще вземат децата лишени от родителски грижи от „Пеньо и Мария Велкови”, както и домът за стари хора „Венета Ботева”, гр. Велико Търново.
В духа на Рождество Христово, ще говорим за корена на думата “Витлеем”, което значи “Хлебна къща” и защо и как този град вместо място на мир и споделяне, на каквото е символ хляба, в момента е център на конфликт и война. Ще говорим и за много други случаи в човешката история, когато хлябът е бил повод за война или мир.
След като замесим хлябове в Хлебната Къща по обяд на 26 ноември, от 13:00 часа във Военния Университет, възрастните хора и децата ще се съберат с младежите-военни студенти и кадети край походната пещ и ще разговаряме за историята на войните и мира видяни през призмата и символа на хляба. И разбира се, най-важното което ще споделим е вярата в малките неща, които са нужни, за да има мир помежду ни!
Целта на Образователната програма за социално включване „Фурна на мира“: „Правете хляб, а не война!“ е стари военни мобилни, походни фурни/печки да добият нов живот и след употребата им за война да започнат да се употребяват за мир и сплотяване на обществото като бъдат ползвани за хуманитарни инициативи, с изолирани общности и институции, от домове за сираци и възрастни хора до хора с увреждания, бежанци и др. Около мобилната пещ ще се организират общностни месения на хляб и празненства за по-големи празници, като тези общностни събития имат образователна, културна и социална добавена стойност, тъй като смесват хора от различни класи, възрасти и здравословно състояние. Същевременно събитията имат и образователна цел, като образоват участниците за историята на войни и граждански протести и социални движения, от преди векове до нашето съвремие, в които хлябът е бил използван като важен символ на борба за социална справедливост, на мир и споделяне. Каузата ни е освен хляб, да носим на отхвърлените от обществото усещане за споделеност, топлина и уют. Силата на хляба е, че създава единство под формата на общностно средище: огнището е фокус (от лат. foco – „огън“) на обич!

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.