10.07.2012 14:48

298 решения са гласували местните парламентаристи за 22 сесии

298 решения са приели великотърновските общински съветници за 22 сесии на съвета от началото на мандата, сочи отчета за дейността на местния парламент.

С 31 от решенията е актуализирана нормативната база. Приета е изцяло нова наредба за реда и условията, свързани с разкопаването на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи. С две решение е гласувана Наредбата за реда, спиране, престой и паркиране на ППС на територията на града, отлагана преди това с шест решения.

За периода 07.11.2011 г. – 30.06.2012 г. местните парламентаристи са приели десет решения за участие в програми и проекти. Дадено е съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие” за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите, за осигуряване на съфинансиране по Националната схема за зелени инвестиции. Общинските съветници са подкрепили още създаването на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, гласували са и за осигуряването на 20% общински принос от разходите за подмяната на отоплителната система и изграждането на слънчеви колектори в Дома за стари хора „Венета Ботева”. С едно решение е удължен срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на общината.

За отчетния период областният управител е върнал за ново разглеждане едно решение на Великотърновския общински съвет. Става дума за решението за промяна на статута на кметства в кметски наместничества. От началото на мандата до момента има подадени и две жалби от граждани.

12-те постоянни комисии към Общинския съвет са провели общо 135 заседания. Най-много – 16 сбирки са направили съветниците от икономическата комисия. На първо място, по брой разгледани предложения, е комисията по устройство на територията, транспорт и паркиране с 143 материала.

Двама съветника са натрупали по шест отсъствия от заседания. В по-голямата си част те са по уважителни причини. 15 местни парламентаристи са присъствали на всички сесии.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.