12.07.2012 10:49

Чужди и наши експерти обсъждат адаптацията на културните паркове във Велико Търново

Работна среща с участието на преподаватели от Университетите в Австия, Берлин, Германия и експерти в областта на архитектурата, културно-историческото развитие, туризма, ландшафта и околната среда в старата столица организира дирекция „Общинско развитие” към общината.

Главната задача на работната среща е разработване на методология и анализ за реновация и социалната адаптация на културните паркове във Велико Търново, с фокус парк „"Боруна”. Срещата е във връзка с изпълнението на проект „ CultTour - културното /градинско/ наследство като фокусни точки за устойчив туризъм”, получил европейско финансиране в рамките на Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013г.

Основната цел на проекта "CultTour” е насочена към изпълнение на стратегия за опазване и поддържане на културното наследство (архитектура, паркове, открити пространства прилежащи към културни забележителности).

Проектът е насочен и към социализиране и модернизиране, обвързано с професионално обучение в сферата на туризма, покриващо международни стандарти. Продължителността му е 36 месеца и трябва да приключи до 31.12.2013г. Изработеният от експертите анализ след работната среща ще послужи за представяне на инфраструктурно проектно предложение на Община Велико Търново в следващия програмен период 2014-2020г.

Повече подробности за проекта "CultTour"  тук.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.