10.03.2015 12:15

„Зелени системи” поема почистването на обществени територии

Фирма Титан АС работи по три договора в Община Велико Търново. Единият е концесионен договор за извършване на сметосъбиранe и сметоизвозване, а другите два са договори по ЗОП и за извършване на почистване на улици, площада и други обществени територии, и за зимно почистване на град Велико Търново.
Със заявление в последният работен ден на месец февруари управителя на фирмата е поискал прекратяване и на трите договора по взаимно съгласие. С решение на Великотърновски общински съвет договорите бяха прекратени.
Дейностите по почистване на обществените територии ще се поемат от ОП "Зелени системи", считано от 16.03.2025 г. .Дейностите по другите два договора ще се възложат съгласно изискванията на ЗОП.
ОП "Зелени системи" към настоящият момент извършва сметосъбиране и сметоизвозване на останалите населeни места в общината, поддържа и почиства парковетe и зелените площи на централният район в град Велико Търново и квартал Картала, коси гробищните паркове в Община Велико Търново и просветлява четвъртокласната общинска мрежа в Общината.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.