09.03.2015 12:00

Не е късно да спрем остеопорозата!

Програма за превенция на остеопорозата и свързаните с нея фрактури при възрастните хора

Под мотото „Не е късно да спрем остеопорозата!“ със съдействието на Община Велико Търново на 17 март стартира програма за ранна превенция на остеопорозата и свързаните с нея фрактури сред хората в третата възраст. Целта е продължаване и устойчиво развитие на дейностите по едноименния проект на Асоциация „Жени без остеопороза“, отличен с награда на Международната фондация по остеопороза, с който в периода 2011 - 2013 г. бяха обхванати 15 000 души над 60 г. от пенсионерски клубове и старчески домове в страната. В рамките на програмата възрастните хора ще бъдат информирани за рисковете от фрактури вследствие чупливост на костите; ще се запознаят с възможности за избягване на паданията чрез упражнения за укрепване на мускулите, прием на калций и витамин D и осигуряване на безопасни условия за придвижване у дома и на улицата. Навременното определяне на личните рискови фактори и скрининг на костна плътност ще позволи на възрастните да се запознаят със своя риск и своевременно да се насочат към диагностика и лечение в центровете и специализираните кабинети в града. По програмата са подготвени обучителни и информационни материали, които ще бъдат предоставени както за индивидуално запознаване с начините на превенция на заболяването, така и на методическо ниво на Община Велико Търново за работа с членовете на клубовете на пенсионера и инвалида и обитателите на домовете за стари хора. Желаещите членове на клубовете на пенсионера и инвалида от град Велико Търново да се включат в програмата за превенция на остеопорозата могат да посетят клуб „Втора младост“ на ул. Възрожденска“ № 12, на 17 март 2015 година – вторник, от 10:00ч. до 16:00ч. За информация и записвания – тел. 0884 71 44 39.
Възрастните хора заслужават да живеят в добро здраве, без фрактури, дължащи се на остеопороза!

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.