24.03.2015 08:45

Град без боклук - обучение за креАктивно действие за по-малко отпадъци на 25 и 26 март в град Велико Търново

На 25 и 26 март Асоциация на еколозите от общините в България, Екологично сдружение "За Земята", Национален ученически екопарламент, с любезното домакинство на сдружение Идействие, организират обучение за провеждане на информационни кампании за намаляване на отпадъците във Велико Търново. Обучението е вдъхновено от стратегията „Нулеви отпадъци“, която се стреми да превърне отпадъците в ресурси.
Екипът на АСЕКОБ и екологично сдружение "За Земята" ще представят на участниците как една добра идея може да се превърне в успешна кампания.
Чрез много творчески задачи и реални примери ще се мине през всеки важен етап - от планирането на кампанията до обществената разгласа и работата с медиите.
В обучението ще се включат около двадесет участника, сред които ученици, преподаватели и активни хора. Най-добрите идеи за информационни кампании за намаляване на отпадъците във В. Търново ще получат финансова и логистична подкрепа от организаторите.
Бележки за редакторите
Нулеви отпадъци е мечта, идея, стратегия, практика. Една след друга все повече общности по цял свят тръгват по пътя към Нулеви отпадъци.
Това може да се случи и тук, в България. общини, фирми, граждански организации и активни личности - не се примиряват със съществуващото положение и вярват, че решение има и то започва с всеки от нас.
Основните инструменти са... двете ни ръце.
Обучението се реализира в рамките на проект „Прозрачност в управлението на отпадъците – създаване на мрежа от организации, работещи за подобряване на системата за управление на отпадъците на общинско ниво“. Проектът се изпълнява от Асоциацията на еколозите от общините в България, благодарение на финансиране в размер от 40 хиляди евро от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 година. Целта на проекта е да постави основите на новаторски механизми за активно гражданско участие в процеса на вземане на решения относно управлението на отпадъците на местно ниво и да допринесе към дебата относно социално справедливото разпределение на разходите за обществените услуги по управление на отпадъците.
Контакт за повече информация:
Евгения Ташева
0879899426
Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по проект „Прозрачност в управлението на отпадъците – създаване на мрежа от организации, работещи за подобряване на системата за управление на отпадъците на общинско ниво“, изпълняван от АСЕКОБ.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.