07.04.2015 16:45

Стартира кампания за превенция на трафика на хора в Община Велико Търново

От Центъра за работа с деца и младежи “Отвори очи“ в село Арбанаси стартира днес информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. На информационната беседа децата и младежите обсъждаха механизмите за въвличане в трафик и начините за предпазване. Чрез игри и дискусии бяха обсъждани и глобалните цели на хилядолетието, както и Конвенцията за правата на децата. Срещата завърши с прожекция на филма „Непростимо“, разказващ за опасностите, които дебнат в интернет, като един от възможните механизми за въвличане в трафик на хора.
Основните цели на кампанията са да подобри информираността на младите хора и широката общественост относно явленията „Трафик на хора”, „Трудова експлоатация” и така да се повиши чувствителността към тях; да акцентира върху рисковете при търсене на работа, да ангажира гражданското общество, власти и институции в борбата с трафика на хора за ограничаването му на местно ниво и не на последно място - да стимулира младите хора да бъдат по-информирани и по-предпазливи.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.