18.04.2015 10:00

На 25 април Община Велико Търново и ЕКОПАК стартират кампания за пролетно почистване

На 25 и 10 април 2015 година Община Велико Търново и фирма ЕКОПАК стартират кампания за почистване. Кампанията ще започне с почистване на крайградските зони.
За координация по процеса на почистване, желаещите могат да се обадят на телефон 062/619 502 в отдел „Екология” в общината. Материалите за почистване /чували и ръкавици/ ще се раздават в дните на почистванията в два пункта обособени пред сградата на общината и пред МОЛ Велико Търново.
Ще бъде осигурен транспорт за извозване и депониране на всички събрани в рамките на кампанията по почистване отпадъци.
Събраните в чували отпадъци в населените места трябва да бъдат оставяни в непосредствена близост ДО контейнерите за смет.
В началото на месец май общината ще стартира механизирано почистване на незаконните сметища.
Предстои ЕКОПАК да подмени всички съдове за разделно събиране на отпадъци с тип „иглу”. Този тип контейнери в по-голяма степен са защитени срещу вандализъм.
Компанията е в процес на подготовка и изграждане на детска площадка в ЦДГ „Евгения Кисимова”.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.