17.04.2015 22:30

Нейно Превъзходителство Гюру Катерина Викьор посланик на кралство Норвегия се запозна с проектите за Шишманова баня и дигитализация на библиотеката

Нейно Превъзходителство посети и разгледа на място останките на Шешманова баня и се запозна с документацията на проекта. Тя бе впечатлена от факта, че след реализацията му в района ще има парк и обекта ще стане част от цялостен туристически маршрут, който свързва средновековните църкви и Владишки мост.
В общината Нейно Превъзходителство проведе работна среща със заместник-кмета г-жа Снежана Данева-Иванова, Нелина Църова, Мариела Цонева и директора на Регионална библиотека Иван Александров.
Посланичката сподели, че е много впечатлена от богатата култура, наследство и уникалната приятелска атмосфера. Тя припомни и успешното партньорство на Посолството на Кралство Норвегия с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. В своето обръщение тя заяви, че препоръчва винаги на всички свои приятели, познати и колеги да посетят и да почувстват Велико Търново.
Заместник-кмета на общината Снежана Данева-Иванова изказа благодарност за доверието, което е дадено на Велико Търново за реализирането на този проект, както и надежда, че двата проекта ще бъдат устойчиви и полезни за гражданите.
Иван Александров - директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ подари на посланичката книга, съдържаща историята на библиотеката. Той подчерта, че тя е трето в страната хранилище за периодичен печат. „Дигитална културна съкровищница – Север“ - проект за дигитализация на библиотечните документи. Дигитален център за района и за Централна Северна България ще стане след реализиране на проекта за библиотеката. Велико Търновски регион е сред първите с обществени библиотеки през първата половина на 19-ти век. Имат богати колекции и се нуждаят от дигитализиция. Ще бъдат създадени пълни текстови бази данни и ще предоставят по-широк достъп до европейските дигитални библиотеки чрез „Европеана“. В Брашов, Крайова и региона ще съдействат за проучване на исторически книги, намиращи се в тези библиотеки.
След дигитализацията на старопечатни книги и ръкописи те ще присъстват през „Европеана“ в европейското културно наследство и европейската академична общност ще има достъп онлайн до тях.
Старопечатни книги от началото на 19-ти век и възрожденската периодика, краеведски и местни периодични издания са много често използвани и проекта ще ги защити от унищожаване.
Ще бъдат дигитализирани ръкописи от 9 - 11-ти век. 27 от предстоящите за дигитализиране 80 ръкописа са притежание на библиотеката. Дигитализирането им ще ги направи широко достъпни за всички, които проявяват интерес. 2/3 от финансирането на проекта е предвидено за закупуване на техника. След приключване срока на проекта процеса на дигитализация ще продължи.
Оркус и Хелзинки са сред библиотеките, с които нашата библиотека сътрудничи и от чиито опит се ползва.
Предстои подписване на договор в Министерство на културата до края на месеца за стартиране на проекта.
Норвегия е сред пионерите в областта на дигитализацията. От 1990 г. до момента Норвегия на практика е дигитализирала напълно своите библиотеки.
Нейно Превъзходителство прояви жив интерес към културното наследство на Велико Търново и региона. Особен интерес за нея представлява историята на храмовете и манастирите.
С близо 750 000 лв. по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство / „Норвежка програма”/ в рамките на програма „Документиране на културната история” на програма „Културно наследство и съвременни изкуства” финансира проекта за реставрация, консервация, експониране и социализация на Шишманова баня.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.