31.08.2015 19:00

Започва извънредно третиране срещу бълхи след сигнали от граждани

Във връзка със зачестили сигнали от страна на гражданите за наличието на бълхи започва извънредно третиране срещу бълхи и комари в тревните площи на територията на Община Велико Търново през месец септември 2015 г. Особено внимание по време на третирането ще бъде обърнато на частни терени, върху които се съхраняват дърва за огрев.
Третирането ще бъде извършени при следният график:  Паркове в град Велико Търново
- 02.09. - „Майка България”, „Марно поле”, „Дружба”;
- 03.09. – „Бузлуджа” и „Колю Фичето”, „Никола Габровски, „Ксилифор”,
- 04.09. – „Картала”, „Качица”, „Циркова площадка".
Необходими условия за качество и ефективност на обработките:
o Подходящи климатични услови – тихо и сухо време;
o Предварително окосени тревни площи;
o Своевременно предоставяне на необходимата информация чрез средствата за масово осведомяване, относно графика за третиране предимно за парковете;
o Маркиране обработените терени с подходяща визуална комуникация с осведомяване за карантинният срок, вида на използваният препарат и датата на обработката.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.