25.09.2015 14:54

Във Велико Търново отново ще се събират опасни битови отпадъци

В продължение на своята стриктна екологична политика Община Велико Търново отново ще бъде участник в кампания по събирането на опасни битови отпадъци.
В защита на своите високи екологични стандарти и сертификата ISO 14000 - Система за управление на отношението към околната среда общината отново става част от усилието да бъдат събрани, транспортирани и предложени за преработка опасни битови отпадъци.
Община Велико Търново призовава всички граждани отново да проявят гражданската си отговорност и загриженост за опазване на градската и околна среда и да предадат на организираните пунктове намиращите се в домовете им опасни битови отпадъци!

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.