28.10.2015 15:30

Продължават ремонтите на стълбища, тротоари и паркове. Нови стълбове и подобрено улично осветление по улица „Васил Левски“

С високо темпо и без прекъсване продължават ремонтните работи във Велико Търново. Фирмите-изпълнители използват всеки хубав есенен ден, за да довършат ремонтните дейности по благоустрояването на града.
Продължават ремонтите на обществените стълбища, които осигуряват пешеходната връзка между пространството около Европейски информационен център с квартал „Картала“. Общата площ на ремонтираните стълби и стълбищни площадки е над 120 кв.м., а стойността на ремонта е около 12 000 лв. След приключване на ремонтите на стълбищата ще бъдат ремонтирани и парапетите.
По време на ремонта на тротоарните настилки от западната страна на улица „Васил Левски“ бяха поставени и нови 20 стълба за улично осветление. Заедно с поставянето на новата подземна инфраструктура бяха изградени кабелни мрежи за захранване на новото осветление. Монтирани са енергоспестяващи осветителни тела, които ще подобрят осветеността и ще гарантират по-добра видимост и безопасност на движението. До момента участъкът от западната страна между Съдебна палата и МДТ „Константин Кисимов“ от централната улица нямаше изградено улично осветление.
Изцяло е ремонтирано пространството пред Дворец на културата и спорта „Васил Левски“. Възстановени и подравнени са пропадналите преди ремонта стълби и стълбищни пространства, както и пространството пред централният вход на залата. Почистени и ремонтирани са водоприемните шахти за отвеждане на повърхностните води. Монтирани са нови декоративни метални решетки. В момента се работи по довършване на страничните стълбища и на пространството към служебният вход на залата.
Окончателно е завършен ремонта на стълбищната улица „Братя Белчеви“. След ремонта на стълбищата бяха ремонтирани парапетите, бяха поставени и нови елементи на местата, където липсваха или бяха счупени.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.