28.10.2015 14:00

Тържествено събрание по случай Деня на народните будители

 
На 30 октомври 2015 г., от 11:00ч., в Аулата на Университета ще се проведе тържествено събрание по случай Деня на народните будители. Събранието ще започне с академично слово по случай Деня на народните будители от ректора проф. д-р Христо Бонджолов, след което г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България, ще приветства академичната общност по случай празника.
На тържественото събрание ще бъдат връчени и грамотите Maxima cum laude на повишените в научна степен и академична длъжност преподаватели в периода 1.10.2014 г. - 1.10.2015 г. от вицепрезидента на Република България Маргарита Попова.
Професорите са 21, доктори на науките – 10, доценти – 21 и доктори –  40. Тържественото събрание по случай Деня на народните будители щe продължи с връчването на Почетното отличие „Преподавател на годината“.
С решение на Академичния съвет от 07.07.2014 г. за първи път Великотърновският университет учредява Почетно отличие “Преподавател на годината”. Почетното отличие „Преподавател на годината“ се връчва всяка година на университетското тържество по случай 1 ноември – Ден на народните будители.
Почетното отличие се администрира от Студентския съвет (СС) на Университета. Номинации за съответните кандидати се правят само от обучаващи се в Университета бакалаври, магистри, докторанти и специализанти.
Празникът на Деня на народните будители ще завърши с връчване на Почетния ректорски знак на г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България за нейната ползотворна преподавателска дейност и активно участие в академичния живот на Великотърновския университет.
 

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.