11.09.2012 11:25

23 дипломанти кандидатстват за стаж в Областна администрация

23 дипломирани младежи и девойки от различни висши училища кандидатстваха днес в Областна администрация -Велико Търново, по националната програма „Старт в кариерата”.

Стажант „Човешки ресурси” и стажант юрист в направление „Координация и административен контрол” са обявените две свободни позиции. Националната програма предвижда деветмесечен трудов стаж за младите хора, по време на който те получават от държавата и месечно заплащане в размер на 400 лева. Работодателите се обявяват чрез бюрата по труда в страната. Стажувалите в държавните институции имат и по-голям шанс след време, ако се освободи позиция, да бъдат поканени да работят в тях.

Изпитната комисия с председател зам.-областния управител Любомира Попова проведе подробно събеседване с всеки кандидат, което включваше въпроси от областта на правомощията на областен управител, контролът, който той осъществява върху органите на местното самоуправление, както и особеностите на държавната служба. В събеседването участваше лично и областният управител.

Младите хора преобладаващо са завършили ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Стопанска академия „Д. А. Ценов” в Свищов - специалности „Право”, „Публична администрация”, „Регионално развитие”, „Финанси” „Бизнес администрация” и „Стопанско управление”. Част от тях споделиха преди интервюто, че много трудно биха си намерили работа след дипломирането. „Навсякъде се иска трудов стаж, който ние няма от къде да покажем”, коментира 23-годишна великотърновка, завършила специалност „Публична администрация”.

Младежите споделят, че пускат документи за кандидатстване до десетки компании по Интернет и по обяви за работа от вестниците, но много рядко ги викат на интервю след това. „Повечето обяви при трудовите посредници са формални и са за конкретен човек”, са убедени те. Според други кандидати специалностите, в които са се дипломирали, са „общи” и не отговорят на профила на позициите, които изискват специфични знания и умения.

Класирането, извършено от областния управител проф. Пенчо Пенчев, ще бъде готово до 18 септември, след което резултатите ще бъдат изпратени до Бюро по труда – Велико Търново.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.